Home:

Het Kootertje is een particulier kinderdagverblijf in Terneuzen. Achttien jaar geleden begonnen in een klein pand aan de Axelsestraat zijn we inmiddels,  groter gegroeid,  gevestigd in een compleet gerenoveerde oude kleuterschool aan de Leeuwenlaan.  Hier bieden we opvang op vier verticale groepen, een peuterspeelzaal en een peuterplusgroep. Tevens verzorgen we Voor- Tussen- en Naschoolse Opvang voor kinderen die al naar de Basisschool gaan (o.a. de naastgelegen Pr. Willem Alexanderschool).
Op het Kootertje hebben we geborgenheid centraal staan. Door de inrichting van de lokalen, het werken met vaste gezichten op de groepen en een regelmatige dagindeling proberen we de kinderen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen. Verder willen we ze een inspirerende omgeving bieden waar ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.  Zoekt U opvang voor een of meerdere dagen voor Uw kind? Graag laten wij U onze kindvriendelijke en flexibele opvangmogelijkheden zien.
Peuterspeelzaal
Voor veel ouders is het natuurlijk een spannende periode: voor het eerst gaat uw kind naar de peuterspeelzaal. Wij zorgen ervoor dat uw kind een ontspannen, uitdagende en leervolle tijd op de peuterspeelzaal tegemoet gaat.
Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen terecht in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

lees meer

Kinderdagverblijf
Binnen een verticale groep leven kinderen van 0 tot 4 jaar door elkaar heen.
Hierdoor wordt het leven binnen een duidelijk afgebakende leeftijdscategorie
nog wat uitgesteld. Bovendien benadert deze situatie een thuissituatie.

Op het kinderdagverblijf verzorgt men opvang voor kinderen in de leeftijd
van 6 weken tot 4 jaar.


lees meer

Buitenschoolse opvang (BSO)
Ook staat bij onze buitenschoolse opvang de geborgenheid hoog in het vaandel.
Het moet het gevoel zijn van thuiskomen voor de kinderen. Na school je verhaal
kwijt kunnen, of heerlijk spelen met je vriendjes en vriendinnetjes.

Op onze buitenschoolse opvang kunnen kinderen terecht van 4 tot 12 jaar.

lees meer