Opvoedkundig beleid:

Er wordt van uitgegaan dat zoveel mogelijk de gezinssituatie wordt nagebootst. Het kinderdagverblijf straalt de gezellige huiselijkheid uit van een groot harmonieus gezin. Het motto “samen spelen, samen delen “wordt in de praktijk gebracht en speelt een belangrijke rol in de onderlinge omgang van de kinderen.

Spelen
De kinderen krijgen een veelheid van speelgoed aangereikt. Eventueel met behulp van het personeel worden zij in de gelegenheid gesteld van dit speelgoed gebruik te maken. Uit ervaring blijkt dat zeer jonge kinderen vooral individueel spelen en de ouderen wat meer op samenspelen zijn gericht. Zoals in de grote mensenwereld blijkt dat het speelgoed van de buurman vaak aantrekkelijker is dan dat van jezelf: kinderen worden dan gestimuleerd om samen te spelen met het gewenste speelgoed, waarbij de leiding probeert zorg te dragen voor een harmonieuze gang van zaken en met complimentjes het proces van samenspelen stimuleert. Het gaat in het kinderdagverblijf om hele jonge kinderen waarbij het spelen centraal gesteld wordt. Ook worden er regelmatig projecten met de kinderen gedaan, zoals schilderen, boetseren en kleuren. Het kind doet slechts mee indien het aangeeft dat het dat ook wil, al zal het samenspelen gestimuleerd worden.


Samen dingen doen
Kinderen zijn vaak gericht op gewoontes en vinden in de vaste momenten van samen dingen doen, overduidelijk plezier. Hier wordt actief op ingespeeld. Binnen het grote gezin dat Het Kootertje lijkt, worden veel dingen samen gedaan. Voorlezen, zingen en de maaltijden zijn de belangrijkste elementen. Er wordt van uitgegaan dat dit goed is voor de ontwikkeling van de kinderen. De Bekende boekjes van Dick Bruna en boeken van de uitgeverij van Lemniscaat worden veelal gebruikt bij het voorlezen, ook wordt er regelmatig een bezoek aan de bibliotheek gebracht. De kinderen worden hierbij spelenderwijs elementaire zaken als kleuren en vormen bijgebracht. De maaltijden vormen een hoogtepunt van de dag en zijn vol kinderrituelen. Er wordt gezamenlijk het gebruikt speelgoed van die ochtend opgeruimd, dan handengewassen, daarna zingen we samen een liedje en eten en drinken we samen onze boterham en melk op. Op speelse wijze wordt er een zekere mate van discipline aangeleerd.


Slapen
De kinderen brengen afhankelijk van de leeftijd een deel van de dag slapend door. Elk kind heeft daartoe een eigen bedje en een eigen slaapzak.


Afscheid nemen van de ouders
Sommige kinderen hebben er wat moeite mee als de ouders na ze gebracht te hebben, weer weggaan. Het beleid is om niet “stiekem” weg te gaan maar om met een kus en een knuffel weg te gaan en de betreffende ouder met iemand van de leiding uit te zwaaien. De ervaring leert dat het kind dan snel gewend raakt en geen verlatingsangst heeft.