Veiligheid:
Algemeen
Alle vestigingen van Het Kootertje zijn gebouwd of verbouwd volgens de richtlijnen van brandweer en GGD. Zo zijn er voldoende (nood)uitgangen, is er een ontruimingsinstallatie en zijn er voldoende brandblusapparaten. Er is ook een calamiteitenplan en eenmaal per jaar wordt met de medewerkers een ontruimingsoefening gedaan.

Het Kootertje houdt in vele opzichten rekening met de veiligheid van alle kinderen. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje en is niet altijd te voorkomen. Kinderen groeien door dingen te proberen en dan gaat het wel eens mis. Soms blijkt klimmen of klauteren toch net iets lastiger dan gedacht. Wij bieden een veilige omgeving waarin kinderen de ruimte krijgen zelf te ontdekken wat ze al wel en nog niet kunnen.

Toegangsdeuren
De scharnierzijden zijn beveiligd met een speciale strip om klemmen van de vingers te voorkomen. De toegangsdeuren zijn vanaf 9.00 gesloten en is de PM-er te bereiken via de bel.


Spelmateriaal
Bij de aanschaf van spelmateriaal wordt gelet op de kwaliteit en de leeftijdsgroep waarvoor het bestemd is. Kleine materialen worden alleen gepakt als groten daar gericht mee gaan spelen. Als speelgoed gevaar oplevert voor de kinderen wordt het direct verwijderd. Het speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd op slijtage of gebreken.


Buitenterrein
Ook het terrein rondom de panden is kindveilig afgesloten. Aan ouders wordt gevraagd om hekken en deuren achter zich te sluiten. Er wordt in het gebouw en op het terrein niet gerookt.


Risico inventarisatie
Wij inventariseren jaarlijks op elke vestiging of de ruimte nog aan alle veiligheidseisen voldoet. We gaan dan na welke mogelijke gevaren er voor een kind in een ruimte zijn. We maken afspraken met elkaar om de kans dat er iets mis gaat zo klein mogelijk te maken. Bijvoorbeeld dat PM-ers hun tas niet binnen het bereik van kinderen plaatsten en dat kapot speelgoed direct van de groep wordt verwijderd. We leggen deze inventarisatie naast ons protocol hygiŽne en veiligheid en kijken of alle afspraken nog steeds uitgevoerd worden. Het Kootertje heeft een facilitaire dienst waardoor er direct actie ondernomen kan worden wanneer iets stuk gaat en een gevaarlijke situatie ontstaat. Ouders kunnen middels de oudercommissie advies uitbrengen over ons beleid.


Vervoer
De kinderen van de BSO worden met de verschillende bussen/autoís van school gehaald.Voor de veiligheid in de bus zijn er voor alle kinderen zitjes aanwezig. Alle kinderen zitten bovendien in de gordels. Er is voor het vervoer een WA-verzekering en een inzittendenverzekering afgesloten. Voor de kinderen van de prins willem van oranje school geldt dat er minimaal 2 pm-ers de kinderen te voet van school halen.