Groepen:

Buitenschoolse Opvang (BSO) - 4 tot 12 jaar

De buitenschoolse opvang is elke dag na schooltijd geopend en in elke schoolvakantie met uitzondering van de officile sluitingsdagen en de week tussen kerst en nieuwjkaar.


Voorschoolse opvang
Het Kootertje verzorgt voorschoolse opvang alleen voor de kinderen van de Prins Willem van Oranje school die naast Het Kootertje is gelegen. De kinderen kunnen vanaf 08.00 uur terecht in het BSO lokaal (ingang groene poort). In overleg is het mogelijk uw kind vr 08.00 uur te brengen. Hier worden zij opgevangen door n van onze leidsters. Deze brengt ze rond 08.20 uur naar school toe. De kinderen van groep 1 en 2 worden tot in de klas gebracht.

Tussenschoolse opvang
Ook dit verzorgt Het Kootertje alleen voor de kinderen van de Prins Willem van Oranje school. Wanneer u uw kind inschrijft ontvangt u hier informatie over via school.

Naschoolse opvang
Iedere schooldag voor kinderen van alle scholen in Terneuzen.
Na school worden de kinderen door onze eigen leidsters opgehaald. Bij aankomst op Het Kootertje krijgen de kinderen drinken met iets lekkers en kunnen zij hun verhaal kwijt. Vervolgens kunnen de kinderen vrij spelen. Ook worden er verschillende activiteiten aangeboden zoals; sport en spel, Naschoolse opvang is geopend tot 18.00 uur. In overleg tot 18.30 uur mogelijk.

Vakantieopvang / studiedagen
Ook tijdens vakanties en studiedagen is opvang mogelijk. In de vakanties wordt er veel met thema's gewerkt en ondernemen we allerlei activiteiten. De broodmaaltijd en andere tussendoortjes zoals fruit, een koek en wat te drinken worden door ons verzorgd en zijn bij de prijs inbegrepen.