Groepen:

Kinderdagverblijf (KDV) - 0 tot 4 jaar

Binnen een verticale groep leven kinderen van 0 tot 4 jaar door elkaar heen. Hierdoor wordt het leven binnen een duidelijk afgebakende leeftijdscategorie nog wat uitgesteld. Bovendien benadert deze situatie een thuissituatie.
Op het kinderdagverblijf verzorgt men opvang voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar.

Een dag op Het Kootertje
Op het kinderdagverblijf leren kinderen onder professionele begeleiding omgaan en spelen met andere kinderen. We bieden diverse activiteiten aan om hun ontwikkeling te stimuleren. Hoewel er geen vast activiteitenprogramma is, hanteren we wel een vaste dagindeling. Dat geeft de kinderen rust en zekerheid. Op vaste tijden wordt er samen gegeten, gedronken, gezongen en gespeeld. Ook de slaaptijden bij de jongste kinderen liggen min of meer vast, waarbij we wel rekening houden met hun slaapbehoeften.


Een dag op het Kootertje ziet er in grote lijnen zo uit:
Tussen 8.00 en 9.00 uur worden de kinderen gebracht; rond half tien gaan alle kinderen aan tafel voor de fruitmaaltijd en wordt er een sapje gedronken. Bij heel slecht weer vinden er binnenactiviteiten plaats, zoals knutselen verven voorlezen etc. normaliter gaan de jassen en schoenen aan en wordt er een uurtje buiten gespeeld.


Rond 11.30 uur eten alle kinderen gezamenlijk een boterham. De kleine kinderen gaan daarna naar bed en de grote kinderen mogen nog wat met elkaar spelen. Als alle kinderen weer uit bed zijn en zijn verschoond en aangekleed, eten de kinderen een Danoontje of een crackertje en drinken wat.
Daarna kan er weer lekker gespeeld worden, geknutseld, gelezen of bijv. gezongen. Bij mooi weer doen we dat natuurlijk buiten.

Tussen 17.00 en 18.00 uur worden alle kinderen weer opgehaald.